På Spakarps Plantskolas fina miljö trivs också fåren, lammen, tuppen och hönsen. I vår butik kan du köpa färska lantägg och även lammskinn.